Prední dodavatelé


Naše podnikání je chráněno Centrálním registrem dlužníků

Naše podnikání je chráněno Centrálním registrem dlužníků

Aktuality ELAK EZS CCTV, kamery Klimatizace Další služby Adresa Zákaznická podpora Antény, satelity, DV
A+ A A-
VELIKOST PÍSMA:

Ochrana osobních údajů | GDPR

Prohlášení a souhlas se zpracováním Osobních Údaju pro firmu ELAK Benešov

Firma ELAK se od počátku své existence, dávno předtím než vůbec vnikl pojem GDPR (zkratka anglického termínu General Data Protection Regulation) a stal se v letech 2017/2018 hitem sdělovacích prostředků a strašákem podnikatelů, společností a organizací, zavazuje ochraňovat Vaše soukromí.

Jsme si vědomi, že s přibývající technikou a závislostí lidí na ní, tedy zvláště v posledních letech, potřebujete vhodnou ochranu osobních údajů, které zpřístupňujete pro potřeby realizace bezpečnostních systémů.

Osobní údaje vnímáme jako důvěrné informace, které souvisí s Vaší firmou či Vaším jménem. Naše firma ELAK používá tyto údaje, aby lépe rozuměla Vaším potřebám a aby Vám poskytla lepší služby. Vaše osobní údaje zásadně nebudeme podstupovat, natož prodávat třetím stranám.

Neustále usilujeme o zachování přesnosti Vašich osobních údajů. Snažíme se zjednodušit Vám možnost aktualizace Vašich osobních údajů, které potřebujeme v rámci servisní činnosti a snažíme se Vám umožnit jejich operativní doplnění či opravu.

Ať už patříte k zákazníkům, kteří u nás v dřívější době zakoupili službu či čerpají kontinuálně servisní služby v oblasti Security technologií, nebo s Vámi o budoucí spolupráci teprve jednáme nebo budeme jednat, nechceme zklamat Vaši důvěru, kterou jste nám projevili předáním Vašich osobních údajů, a proto slibujeme, že budeme dělat vše, co bude v našich silách, abychom Vašim údajům poskytli nejvyšší možnou míru zabezpečení.
Vaše údaje budou zpracovávat pouze ti naši pracovníci, kteří je nutně potřebují ke své činnosti tak, abychom Vám mohli vždy poskytnout ty nejlepší služby a servis. Ostatní osoby k Vašim údajům nebudou mít přístup.
Současně je pro nás samozřejmostí nejvyšší možná míra technického zabezpečení, kterou budeme neustále zvyšovat tak, abychom mohli Vašim osobním údajům vždy poskytnout nejvyšší standard bezpečnosti.
Vzhledem k poplatným, právním předpisům a nařízením, především nařízení GDPR o ochraně osobních údajů v účinném znění a v návaznosti na ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy, vydáváme toto prohlášení a zároveň žádáme o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu.
Cílem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat Vás o tom, jak používáme údaje, které o vás shromažďujeme (nazývané „osobní údaje“, jak je vysvětleno níže). Naším cílem je dostatečně podrobně vysvětlit, co děláme, a poskytnout Vám veškeré potřebné informace. Právním podkladem pro zpracovávání nutných osobních údajů je nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o pohybu těchto údajů, dále jen „nařízení GDPR“.
Zpracování osobních údajů firmou ELAK je nezbytné pro poskytování služeb v námi řádně registrovaných oborech pro plnění smluv, garančních závazků, popřípadě řešení pojistných událostí či soudně znaleckých posudku. Firma ELAK dále zpracovává osobní údaje pro účely nezávazné poptávky, nabídkového řízení popřípadě objednávky služby.
Jaroslav Svoboda, jakož majitel firmy ELAK i spolupracující osoba Tomáš Svoboda splňují povinnost Národního bezpečnostního úřadu pro přístup k utajovaným informacím stupně Vyhrazené, osvědčení vydal NBÚ pod č.j.: 116528/2017-NBU/P.
Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčen na svých právech stanovených nařízením GDPR, nebo příslušnými právními předpisy. Subjekt údajů má vůči zpracovateli právo požadovat přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na vymazání osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva subjekt údajů může uplatnit kontaktováním firmy ELAK:
  • Písemně zasláním dopisu na adresu sídla firmy s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby.
  • Elektronicky zasláním e-mailu na e-mailovou adresu elak@elak.cz

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány a vyžadovány pouze v přiměřené mí5e, údaje jsou relevantní a nezbytné ve vztahu k účelu zpracování a nakládáme s nimi zákonným a transparentním způsobem.

Jako majitel firmy ELAK prohlašuji, že má firma zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jaroslav Svoboda (dále jen zpracovatel) garantuje, že v databázi klientu a kontaktu má pouze údaje, které jste nám buď sami poskytli, nebo které jsou veřejně známé a dostupné. Databáze je plně zabezpečena proti zneužití třetími osobami.
Firma ELAK, ale jako odborník na bezpečnost a ochranu, má k ochraně osobních údajů, které shromažďujeme v souvislosti s našimi službami, zavedena přísná fyzická a technická opatření. Umístění osobních údajů v tištené podobě je zajištěno uchováváním ve speciální prostoru, archivní místnosti vybavené bezpečnostními dveřmi, vstup je podmíněn elektronickým kódovým zámkem, místnost je pod 24hod dozorem kamerového systému (dále jen CCTV) a je nepřetržitě chráněna elektronickým zabezpečovacím systémem (dále jen EZS). Kompletně je dále chráněn celý firemní prostor pomocí EZS a CCTV.
Osobní údaje na platformě elektronických nosičů jsou uchovávány jen v nezbytně nutné míře a to za účelem servisních úkonu. Jejich konektivita je omezena a veškeré přístupy jsou ošetřeny autentifikací prostřednictvím PIN. Zpracovatel zajistí, aby se osoby, které přijdou do styku, či mohou mít dočasně přístup k osobním údajům, zavázaly v oblasti osobních údajů k zachování mlčenlivosti.
Zpracovatel přijme veškerá opatření požadovaná podle článku c. 32 GDPR včetně všech vhodných technických a organizačních opatření k zajištění ochrany údajů před náhodným, neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a zničením nebo náhodnou ztrátou, paděláním, dalším zpracováním a šířením a proti všem ostatním nezákonným způsobům zpracování. Činnosti zpracování údajů zahrnuje zadávání nezbytně potřebných údajů do interní agendy firmy ELAK, kterou provozujeme zásadně v režimu utajení.
Na bezpečnost Vašich osobních údajů velmi dbáme. Máme zavedena nejvyšší technická a organizačně bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v nejvyšší možné míre zejména proti neoprávněnému přístupu k nim.
Jako majitel firmy jsem zavedl následující bezpečnostní opatření:
  • Autentifikace přihlašování do systému přes přihlašovací jméno a heslo správce IT.
  • Kromě zabezpečení provozního prostředí používáme v některých oblastech šifrování dat.
  • Bezpečnostní prvky k ochraně údajů průběžně přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky.

 

Dokumenty ve formátu PDF ke stažení:
Vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údaju pro firmu ELAK Benešov
Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údaju pro firmu ELAK Benešov

 

- aktualizoval JRD, 24.05.2018 ve 14:23 -
 
Copyright © 2008-2021 ELAK   elak@elak.cz