Prední dodavatelé


Naše podnikání je chráněno Centrálním registrem dlužníků

Naše podnikání je chráněno Centrálním registrem dlužníků

Aktuality ELAK EZS CCTV, kamery Klimatizace Další služby Adresa Zákaznická podpora Antény, satelity, DV
A+ A A-
VELIKOST PÍSMA:

Kamerové systémy, CCTV

Uzavřený televizní okruh, CCTV (z anglického Closed Circuit Television).

Systémy CCTV zaznamenávají v současné době veliký rozvoj, a zvyšující se zájem ze strany investorů. Tyto systémy jsou nasazovány všude tam, kde je potřeba mít přehled a provádět nepřetržité monitorování pohybu osob, automobilů, nebo materiálu. Jedná se zejména o skladové prostory, výrobní procesy, benzinové čerpací stanice, haly s nekontrolovatelným pohybem většího množství osob, ale i ke střežení soukromých pozemků a objektů, garáží, nebo veřejného prostranství (kina, nádraží...).

CCTV rekordér Základem je osazení kamerami, řídící jednotkou a monitorem. Stále využívanějšími se stávají osobní počítače (PC) se specializovanou kartou a software. Vyšší systémové požadavky na PC byly dříve takřka „nepřekonatelnou“ bariérou. Moderní multimediální počítačové sestavy jsou vyhovující a bezpečně zastanou roli jednoúčelové řídící jednotky.

My jsme Vám takovou počítačovou sestavu samozřejmě schopni za velice výhodných podmínek dodat. Pokud osobním počítačem disponujete, zašlete nám jeho konfiguraci a my Vám obratem sdělíme zda je vyhovující.

Doporučená minimální konfigurace by měla splňovat:

OS platformy MS Windows XP či Vista
CPU Intel Pentium 4 a vyšší
RAM paměť 512MB
VGA karta s pamětí 32MB
přiměřené volné místo na HDD (100GB a více)
+ DVD mechanika

CCTV, sofistikovaný software Zařízení pro zpracování obrazu (ať už PC nebo specializovaný rekordér) může být volitelně osazeno například alarmovými vstupy nebo záznamem zvuku. Můžeme tak snadno dosáhnout zapnutí nahrávání při poplachu EZS nebo na SMS žádost pomocí GSM komunikátoru.

Pokud zvolíte řešení s PC, naskýtají se Vám dříve netušené možnosti v podobě dálkového připojení přes sítě LAN nebo WAN (přes lokální síť nebo síť internet). V praxi to znamená, že pokud je počítač správně nakonfigurován, můžete se z libovolného počítače s přístupem na internet připojit a sledovat obraz ze svého bytu nebo kanceláře.

Záznamy lze běžně pořizovat v několika módech:

  1. nepřetržitý záznam - obraz z kamer bude zaznamenáván nepřetržitě
  2. motion detekce – pohybová detekce, automatické nahrávání pohybu v prostoru (v akčním rádiusu kamery), pokud kdo vstoupí do zorného úhlu kamery (neboli pokud dojde k výrazným změnám světelných podmínek ve výhledu kamery), bude automaticky sepnut záznam a obraz bude zaznamenán, rovněž je možné, aby bylo video aktivováno poplachovým vstupem (například od EZS)
  3. záznam podle časového plánovače - běžný můžete například běžný týden rozvrhnout tak, aby se v pracovní době nezaznamenávalo vůbec, mimo pracovní dobu se zaznamenávalo na motion detekci a víkendech probíhal nepřetržitý záznam

Kamerové systémy nabízejí celou řadu možností, které jiné bezpečnostní systémy neumožňují. Firma ELAK začleňuje uzavřené televizní okruhy do integrovaných systémů komplexní ochrany informací a majetku. Videomonitorovací systémy slouží jako důležitá pasivní ochrana objektů, ke sledování technologických procesů nebo pohybu osob a vozidel. Nabízené systémy se neomezují pouze na vnitřní prostory objektu. Z hlediska přehledu o dění v objektu a jeho bezprostředním okolí, nebo sledování situace na venkovních pracovištích, navrhujeme také instalaci venkovních kamer včetně dálkově ovládaných rotátorů a transfokátorů mimo jiné vhodných i pro exponované lokality městských čtvrtí či různých zákoutí.

Celý videosystém je možné zálohovat proti výpadku napájecího napětí záložním zdrojem, který vzhledem k dostatečné kapacitě akumulátorů zajistí bezpečný provoz videosystému požadovanou dobu při výpadku napětí 230V. V případě, že v objektu není instalováno záložní osvětlení, nebo že toto osvětlení nebude pro provoz kamer vyhovovat, je možné instalovat záložní zdroje i pro napájení osvětlení či podpořit osvit snímaného koridoru „neviditelným světlem“.

- aktualizoval TS, JRD, 03.09.2008 ve 00:29 -
 
Copyright © 2008-2021 ELAK   elak@elak.cz